Προτεινόμενα blogs

.                     Daily Greece
·                     Patrablog
·                     Patras Blogs
·                     Salpismata Ortodoxias
·                     Δημοδιδάσκαλος
·                     Ζητείται Ελπίς
·                     Τι θα φάμε σήμερα;
·                     Το ζωντανό ιστολόγιο
·                     Το Μανιτάρι του Βουνού
.                     Κεφαλλονίτικη Πνοή
.           babiscook  
.           Αναπλαστική Σχολή Πατρών