Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: «Θὰ γίνει πολιτειακὴ ἀνωμαλία θὰ ἀποσυρθεῖ τὸ ξένο κεφάλαιο...»


«Πρν νάμιση χρόνο περίπου εχα πληροφορηθε γι τν παρξη μίας κασσέτας που γέροντας ωσφ το Βατοπαιδινο κανε ναφορ γι τ περχόμενα μ μεγάλη σαφήνεια. Τν κασσέτα τν εχε κάποια κοπέλα - ἐὰν θυμμαι καλ ΜΑΡΙΑ - στν θήνα λλ παρ' λες τς προτροπς ν' νέβει στ διαδίκτυο δν γινε κάτι γι διάφορους...
λόγους.

Πρν να χρόνο κα δύο μνες περίπου πρα τν πρωτοβουλία σ να φόρουμ πο εμασταν κα συζητούσαμε γι' ατά να θέσω τ θέμαωστε ν μάθουμε λοι τί λέει πιτέλους ατ κασσέτα. Μετ κόπων κα βασσάνων κι φο διαδικασία πέρασε π μύρια κύματα, γαπητς φίλος Romanos (blog "OIMOΣ") κατάφερε κα ψηφιοποίησε τν κασσέτα κα τν νέβασε στ διαδίκτυο σ τρία μέρη.

κε μέσα γέροντας ωσφ ναφέρει πίστευτα πράγματα ν ατολογοκρίνεται κα δν λέει γι λα γιατί, πως ναφέρει, "δν θ τ' ντέξετε!"...
κασσέτα χρονολογεται πρν τ 2000... κα γέροντας κάνει σαφ ναφορ γι τ ξς :
1ο - Θ γίνει πολιτειακ νωμαλία
2ο - Θ ποσυρθε τ ξένο κεφάλαιο
3ο - Θ πολυθον ο πάλληλοι
(Σ' ατ τ σημεο κασσέτα χει "κοπε" γι ν φαιρεθε κάτι πολ σημαντικ τ ποο μως σως κόσμος δν θ ντεχε ν μάθει...)
4ο - Πάνω στν ναμπουμπούλα πο θ δημιουργηθε θ μς κάνουν πρόκληση ο Τορκοι...
Εναι πίστευτη κρίβεια τν λόγων του κα εναι μφανες ο ντιστοιχίες μ τι συμβαίνει σήμερα!

Πολιτειακ νωμαλία συνιστ δη τ Μνημόνιο - ντας ντισυνταγματικ - λλά μηπως συμβε κάτι πι ντονο στ μέσως πόμενο διάστημα;

πόσυρση το ξένου κεφαλαίου νομίζω πς χει σχέση μ τν καταβολ κάποιας δόσης -λόγω τς πολιτειακς νωμαλίας;

φ' σον δν καταβληθε κάποια πόμενη δόση πόλυση τν παλλήλων φαντάζει ατονόητη καθς κα ναμπουμπούλα πο θ δημιουργηθε πάνω στν ποία θ μς κάνουν τν πρόκληση ο Τορκοι.

ψόμεθα...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: