Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Περί Θεού

Landscape

Ο Θεός προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει.

Αββάς Δωρόθεος

Δεν υπάρχουν σχόλια: