Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Γενοκτονία των Αρμενίων

Το MSNBC πραγματοποιεί μία έρευνα για το αν η Γενοκτονία των Αρμενίων θα πρέπει να αναγνωριστεί από τις ΗΠΑ ή όχι. Η Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, μεταξύ άλλων από τους Τούρκους ενάντια στην Ανθρωπότητα και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστεί. Αφιερώστε ελάχιστο από το χρόνο σας και ψηφίστε στην σελίδα του MSNBC!


(via, photo via )

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εμπορικός αποκλεισμός όλων των Τουρκικών προϊόντων

Boycott of all Turkish products

http://gopetition.com/online/15186

Αναγνωρίστε Την Αρμενική Γενοκτονία

Recognize the Armenian Genocide

http://ipetitions.com/petition/Justice_for_1915

Αναγνωρίστε Την Αρμενική Γενοκτονία του 1915

http://gopetition.com/petitions/recognise-the-armenian-genocide-of-1915

Αρμενική Γενοκτονία-ελάτε σε συμφωνία με την ιστορία.

http://gopetition.com/petitions/armenian-genocide-come-to-terms-with-history

Αρμενική Γενοκτονία

Armenian Genocide

http://petitiononline.com/AMG

Αρμενική γενοκτονία

Armenian genocide

http://petitiononline.com/263045

Αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας

Acknowledgement of the Armenian Genocide

http://petitiononline.com/NoDenial

Για την αναγνώριση της Αρμενικής γενοκτονίας

For the recognition of the Armenian genocide

http://ipetitions.com/petition/remember1915

Υπερψηφίστε το Ψήφισμα 106 της Βουλής των Αντιπροσώπων Τώρα

http://gopetition.com/petitions/pass-hr-106-now

Αρνητές της Αρμενικής Γενοκτονίας όπως ο Καθηγητής A. BARKAN Πρέπει να Σταματηθούν

Armenian Genocide Denialists such as Professor A. BARKAN Must Be Stopped

http://petitiononline.com/ag022108

http://gopetition.com/petitions/armenian-genocide-denialists-must-be-stopped

Συλλογή υπογραφών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των απογόνων των θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας από τις Τουρκικές Αρχές

Signatures for the assertion of the rights of the descendants of the survivors of the Armenian Genocide by the Turkish Authorities

http://haybachdban.org/Armenie-Occidentale/dossiers/onu/ManifesteUN-ang.pdf

1,5 Εκατομμύριο Δυνατοί: Αίτηση Αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας από τις Τουρκικές Αρχές

1.5 Million Strong: Armenian Genocide by Turkish Authorities Recognition Petition

http://1.5millionstrong.com

Η Έκκληση της Ελληνικής Γενοκτονίας

The Hellenic Genocide Petition

www.greece.org/genocide/petition_form_gr.html

www.greece.org/genocide/petition_form.html

Θες την Αγία Σοφία χριστιανικό ναό & πάλι;
Do you believe that Hagia Sophia should be reverted to its original status as a Christian church? VOTE
Ψήφισε στο

http://hagiasophiablog.com/contact-secure.php

Αλλάξτε την Πρωτεύουσα της Τουρκίας

Change the Capital of Turkey

http://petitiononline.com/turk1245

Μεταφέρετε την Τουρκία στη «Μέση Ανατολή»

Transfer Turkey to the "Middle East"

http://petitiononline.com/213maxim

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

REOPEN THE THEOLOGICAL SCHOOL OF HALKI PETITION IN VARIOUS LANGUAGES

www.greece.org/themis/halki2/lung.html

Επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης

http://gopetition.com/petitions/reopen-of-the-theological-school-of-halki

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

HELLENIC CAMPAIGN AGAINST THE ACCESSION OF TURKEY TO THE EUROPEAN UNION

http://protovoulia.hostrocket.com/protovoulia.pdf
Στέλνουμε το έντυπο είτε συνημμένο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο fallaga@otenet.gr είτε με τηλεομοιοτυπία στο 2105152711 είτε ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 66513, 15669 Παπάγου

Εκστρατεία κατά της Τουρκικής συμμετοχής στην ΕΕ

Campaign against Turkish membership in EU

http://petitiononline.com/euro2

http://petitiononline.com/euro3

Κατά της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

http://gopetition.com/petitions/against-turkey-in-the-european-union

Έκκληση να Αποδεσμεύσετε το WordPress στην Τουρκία

www.mideastyouth.com/petitions/view_petition/PET13433106/Petition_to_Unblock_WordPress_in_Turkey.htm

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ!!!

TURKEY MUST STOP ANIMAL MASSACRE!!!

http://ipetitions.com/petition/turkeyhell

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ!!!!

I REFUSE TO TRAVEL TO TURKEY UNTIL THE ANIMAL MASSACRE STOPS!!!!

http://ipetitions.com/petition/turkeymassacre

Σταματήστε το βασανισμό του Μεχμέτ Μπαλ

Stop torture of Mehmet Bal
http://ipetitions.com/petition/freemehmet

Πολεμήστε την Θρησκευτική Αδικία Της Τουρκίας ! - Μια φωνή για τους ανθρώπους

Fight the RIOT (Religious Injustice Of Turkey)! - A voice for the people

http://ipetitions.com/petition/RIOT
Επείγουσα εκστρατεία να σώσουμε το Sulukule (Τουρκία) & να προστατέψουμε την αρχαιότερη Τσιγγάνικη κοινότητα παγκοσμίως.

Urgent campaign to save Sulukule (Turkey) and protect the oldest Rrom community in the world.

http://petitiononline.com/romaturk

Σταματήστε τη λογοκρισία κατά των Κούρδων στη Μέση Ανατολή

www.mideastyouth.com/petitions/view_petition/PET96947099/Stop_the_censorship_against_Kurds_in_the_Middle_East.htm

Αίτηση για τις Κουρδικές επιλογές

Petition on Kurdish choices

http://ipetitions.com/petition/kurdishchoices

Η Ανεξαρτησία του Κουρδιστάν

Kurdistan Independence

http://ipetitions.com/petition/Kurdistan

Το Ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία

Turkey's Human Rights Issue

http://petitiononline.com/kurd_pet

Ελευθερώστε το Halil Savda

Free Halil Savda

http://petitiononline.com/Halil

Η Τουρκία & Το Κουρδικό Ζήτημα

Turkey and The Kurdish Question

http://petitiononline.com/ho8k8791

Σταματήστε την Τουρκική Στρατιωτική Εισβολή εις βάρος του Ιρακινού Κουρδιστάν

http://gopetition.com/petitions/stop-turkish-military-aggression-against-iraqi-kurdistan

Βοηθείστε Βασανισθείσα Κούρδισα Γυναίκα στην Τουρκία

Help Kurdish Woman Tortured in Turkey

http://thepetitionsite.com/takeaction/941996369

Επιπλέον υπογράφουμε την Έκκληση: Ελευθερώστε τους Χριστιανούς που φυλάκισε & βασάνισε η Υεμένη για την «προώθηση και διανομή της Βίβλου»

Petition: Free the Christians Yemen has imprisoned & tortured for "promoting Christianity and distributing the Bible"

http://persecution.org

& την ΈΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

PETITION TO PROTECT RELIGIOUS LIBERTY IN INDIA

http://persecution.org/suffering/petitions.php

γράφοντας I sign for the Petition: Free the Christians Yemen has imprisoned & tortured for "promoting Christianity and distributing the Bible" & for the PETITION TO PROTECT RELIGIOUS LIBERTY IN INDIA στα Comments του https://app.etapestry.com/hosted/InternationalChristianConcer/OnlineSignupTwo.html

& στέλνουμε επιστολές διαμαρτυρίας στην Τουρκική Πρεσβεία στις ΗΠΑ contact@turkishembassy.org με θέμα http://persecution.org/suffering/countryinfodetail.php?countrycode=34

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ:
STOP PERSECUTING CHRISTIANS, ECUMENICAL PATRIARCHATE & REOPEN THE THEOLOGICAL SCHOOL OF HALKI
SAVE & REVERT HAGIA SOPHIA TO ITS ORIGINAL STATUS AS A CHRISTIAN CHURCH
CHANGE THE CAPITAL OF TURKEY FROM ANKARA TO ISTANBUL & CHANGE BACK ITS NAME TO CONSTANTINOPLE
STOP OCCUPATION OF NORTHERN CYPRUS & DESTRUCTION OF CHRISTIAN HISTORY